Siparişleriniz için
Tavuk Dünyası Sen Neredeysen Bir Dünya Lezzet Orada arrow-right

TAVUK DÜNYASI'NDA HAYAT

Bizim Dünyamız

4000+ Çalışan

%50 Kadın Çalışan

Çalışan Yaş Ortalaması: 33

Değerlerimiz

 

1. İK Politikamız

Odağımıza en değerli varlığımız olan İnsan'ı alarak hazırladığımız İnsan Kaynakları Politikamız ile tüm çalışanlara adil ve eşit fırsatlar sunar, sektörde öncü, güvenilir, samimi ve mutlu çalışma ortamını sağlar ve sürekli gelişimi hedefleriz. Sektörünün en çok tercih edilen işveren markası olma hedefi ile çalışanlarımıza ilk iş günlerinden itibaren performanslarını gösterebilecekleri bir değerlendirme sistemi sağlanmakta, potansiyellerini ortaya koyabilecekleri yetenek yönetimi uygulamaları, kariyer gelişim planları ve eğitimler ile yeteneklerini sürekli geliştirme fırsatı sunulmaktadır.

2. İşte Eşitlik

Tüm şirket içi uygulamalarımızda toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, tüm işyerlerimizde, çalışma ortamlarımızda, çevrimiçi uygulamalarda güvenli ve olumlu çalışma ortamını desteklemek; her türlü ayrımcılıktan uzak bir çalışma kültürü oluşturmak birinci önceliğimiz olup şirket içi tüm politika ve prosedürlerimizi bu temel dayanaklara göre hazırlarız.

 

İşte Eşitlik ve Çeşitlilik Felsefemiz; İnsan Kaynakları uygulamalarımızı, franchiselarımız dahil tüm işyerlerimizde cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, engellilik, ırk, etknik köken, milliyet, din, dil,  kültürel veya diğer farklılıklara her zaman saygı gösterir, çeşitliliğe sahip bir işgücüne değer verir, şirket içi tüm uygulamalarımızı ayrım gözetmeksizin, İşte Eşitlik ve Çeşitlilik felsefesiyle sunarız.

 

Sürdürülebilirlik; Bugünün gereksinimlerini gelecek nesillerin kaynaklarını azaltmayacak şekilde karşılamak için çalışanlarda sürdürülebilirlik anlayışı ve bilinci oluştururuz.

 

Değerlerimiz; Bizi biz yapan, bizi diğerlerinden ayıran, bizi bir arada tutarak birlikte başarıya götüren esas ve ortak inançlarımızdır. Şirket değerlerimizin tamamı, işimizi ve iş birliğini sürekli geliştirmek üzerine kurgulanmıştır; tüm iş süreçlerimizde, çalışan ve iş (yatırımcılar, tedarikçiler ve diğer tüm paydaşlarla ilişkilerimizde) değerlerimizi esas alırız.

3. Ücret ve Yan Menfaat Politikamız

Ücretlendirme ve yan haklar konularına ilişkin ilke, yöntem ve uygulamaların ana hatları; ilgili mevzuat hükümleri, makroekonomik veriler, şirketin uzun vadeli hedefleri, işin büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi/beceri, yetkinlik kavramları, şirket içi denge ve piyasa koşullarını göz önüne alarak düzenlenmektedir.

 

Ücret yönetiminde; çalışanlarımıza adil ve objektif yaklaşırız ve yüksek performansı destekleriz.

 

Ücret yönetimimiz; çalışanlarımıza sağladığımız “Yan Haklar” uygulamalarımız ile desteklenmekte ve toplam ödül yönetiminin önemli bir parçası olarak ele alınmaktadır.

4. Takdir Tanıma Ödüllendirme

Kurum kültürümüzü ve değerlerimizi yansıtan ödüllendirme sistemimizle takım arkadaşlarımızın başarılarında ve tüm özel günlerinde yanında oluruz.

 

Şirket içi girişimciliği destekleyen, çalışanlarımızdan gelecek her türlü yeni fikre değer vererek oluşturduğumuz Kurum İçi Öneri Sistemimiz mevcuttur. Öneri sistemimiz ile şirkete değer katan, kabul edilen bireysel ve takım önerilerini ödüllendirir ve şirketimiz içinde duyurulmasını sağlarız.

 

Şirket içerisinde son derece önem verdiğimiz takdir ve teşekkür kültürünü yaygınlaştırır, çalışanlarımızın sosyal tanınma ve motivasyonlarını güçlü tutarız.

 

Her yıl en başarılı restoranlarımızı seçer, çalışanlarımızı ödüllendiririz.

 

Çalışma arkadaşlarımıza restoranlarımızda özel indirimler sağlarız.

5. Yetenek Yönetimi Anlayışımız

Performans Yönetim Sistemimiz; çalışanlarımızın bireysel ve takım başarılarını, kurum kültürüne ve değerlerine uygun tutum ve davranışlarını ve yüksek performanslarını ortaya çıkarmak üzerine kurulmuştur. Yüksek performans kültürünü desteklemek ve yaygınlaştırmak amacıyla her yıl hem şirketimizin performans değerlendirmesi yapılmakta hem de bireysel performans değerlendirmeleri yapılmaktadır. 180 derece ve 360 derece yetkinlik değerlendirmeleri ve ileri & geri bildirim kültürümüz ile sürekli gelişimi hedefleriz.

 

Kariyer Planlama ve Yetenek Yönetim Sistemimiz ile şirketimizi geleceğe taşıyacak nitelikte ve yetkinlikte çalışanlarımızın bireysel ve kariyer gelişimleri desteklenmektedir. Her yıl Organizasyon Başarı Planı (OBP) kapsamında çalışanlarımızın potansiyelleri, güçlü yönleri ve gelişim ihtiyaçları değerlendirilmekte olup aynı zamanda orta kademe ve üzeri tüm pozisyonlarımızın yedekleme planları yapılmaktadır.

6. ISG-Çalışan Güvenliği

Çalışanlarımız, şirketimizin en değerli varlığıdır. Çalışanlarımız için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak, olası tüm kazaları önleyecek tedbirleri almak, çalışanlarımızın mutlu bir iş ortamında çalışmasını sağlamak önceliğimizdir.

 

İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, ilgili mevzuat ve standartlara uygun olarak tüm işyerlerimizde yerine getirilmektedir.

Tavuk Dünyası
© 2023 Tavuk Dünyası. All rights reserved.
Bizi Takip Edin.