Siparişleriniz için
Tavuk Dünyası Sen Neredeysen Bir Dünya Lezzet Orada arrow-right

VERİ KORUMA VE GİZLİLİK YÖNETİMİ

1. VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz; Aydınevler Mah. Siteler Yolu Sok. No: 1A/5 Maltepe/ İstanbul adresinde merkez adresi bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 796857 ticaret sicil numaralı Tavuk Dünyası Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından; veri sorumlusu sıfatıyla Kanun’da yer alan veri işleme şartlarına dayalı olarak, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 

www.tavukdunyasi.com adlı internet sitesini ziyaretiniz esnasında veya Tavuk Dünyası web satış kanalı olan https://onlinesiparis.tavukdunyasi.com/ alan adlı sitede yer alan üyelik koşullarını kabul ederek web sitesinden giriş yaptığınızda aşağıdaki kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

 • Kimlik Bilgileri: ad-soyad, doğum tarihi,
 • İletişim Bilgileri: cep telefonu numarası, teslimat adresi, e-posta adresi,
 • Müşteri İşlem Bilgileri: sipariş ve fatura bilgileri, teslimat işlem bilgileri, alışverişlerinizle ilgili gerçekleşen işlem geçmişi bilgisi, talep ve şikayet bilgileri, çağrı merkezimiz ile yapılan konuşma içeriklerine yönelik bilgiler, müşteri no bilgisi,
 • İşlem Güvenliği Bilgileri: IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Şifre Bilgisi, Çerez Kayıtları Sistem ve Uygulama Kullanıcı Hesap Bilgileri (Kullanıcı adları, e-mail hesapları, son login tarihleri IP bilgileri vb.)
 • İşitsel Kayıt Bilgileri: Çağrı merkeziyle görüşmeniz halinde ses kaydı
 • Pazarlama Bilgileri: Alışveriş geçmişi bilgileri, Çerez kayıtları, Kişisel yorum tercih zevk ve beğeniler alışkanlıklar, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler, Pazarlama Yapılacak Olan Kişinin Alışkanlıkları, Pazarlama Yapılacak Olan Kişinin Beğenilerini Gösteren Raporlar Ve Değerlendirmeler

 

 

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Kimlik, iletişimmüşteri işlem ve pazarlama bilgileriniz; sözleşmesel ilişkimiz kapsamında bizzat sizlerden ya da internet sitesinden elektronik ortamda otomatik olarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta ve 6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Mesafeli satış ve müşteri sözleşmelerinin kurulması ve ifası için gerekli olması, 6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Tavuk Dünyası’nın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, 6698 s. Kanun madde 5/2 (f): İlgili kişinin hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Tavuk Dünyası tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin iyileştirilmesi kapsamında meşru menfaatin sağlanması hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

 • Sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi,
 • Şirketin iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
 • Faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi,
 • Teslimat süreçlerinin takibinin yapılması,
 • İnternet sitesi üzerinden satın alım işlemlerinin gerçekleşmesi ve işlem yapanın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi,
 • Açık rızanızın bulunması halinde, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmesi, tercihlerinize uygun ürünlerin tarafınıza sunulması başta olmak üzere sizlere daha iyi bir alışveriş deneyiminin sağlanması ve memnuniyetinizin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetini artırmak, platformdan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Stratejik analiz çalışmalarının yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İlgi alanlarınızı dikkate alarak ilgilenebileceğiniz ürünlerin sunulması,
 • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında platformumuz üzerinden akdedilen sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili iletişime geçilmesi ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması,
 • Açık rızanızın bulunması halinde, Tavuk Dünyası nezdindeki gelişmeler, fırsatlar ve yenilikler hakkında tarafınıza bilgi verilmesi,
 • Müşteri çevresi analizinde kullanılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anket çalışmaları yapılması,
 • Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikayet ve önerilerinizin değerlendirilmesi,
 • Ürünlere yönelik bilgi almanızın sağlanması,
 • Mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Operasyonların güvenliğinin sağlanması,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi.

 

İşlem güvenliği bilgileriniz; sözleşmesel ilişkimiz kapsamında bizzat sizlerden ya da internet sitesinden elektronik ortamda otomatik olarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta ve 6698 s. Kanun madde 5/1: Açık rıza, 6698 s. Kanun madde 5/2 (a): 5651 sayılı Kanun kapsamında öngörülmesi hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

 • Sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi,
 • Şirketin iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
 • İnternet sitesi üzerinden satın alım işlemlerinin gerçekleşmesi ve işlem yapanın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi,
 • Açık rızanızın bulunması halinde, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmesi, tercihlerinize uygun ürünlerin tarafınıza sunulması başta olmak üzere sizlere daha iyi bir alışveriş deneyiminin sağlanması ve memnuniyetinizin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetini artırmak, platformdan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Operasyonların güvenliğinin sağlanması,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

İşitsel kayıt bilgileriniz; çağrı merkeziyle iletişime geçmeniz halinde aşağıdaki amaçlarla toplanmakta ve 6698 s. Kanun Madde 5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi yükümlülüğünü yerine getirmesi hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

 • Sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Kampanyaların yürütülmesi, tercihlerinize uygun ürünlerin tarafınıza sunulması başta olmak üzere sizlere daha iyi bir alışveriş deneyiminin sağlanması ve memnuniyetinizin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,
 • İlgi alanlarınızı dikkate alarak ilgilenebileceğiniz ürünlerin sunulması,
 • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında platformumuz üzerinden akdedilen sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili iletişime geçilmesi ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması,
 • Açık rızanızın bulunması halinde, Tavuk Dünyası nezdindeki gelişmeler, fırsatlar ve yenilikler hakkında tarafınıza bilgi verilmesi,
 • İnternet sitesinde alışveriş yapan müşterilerimizin tanınması, müşteri çevresi analizinde kullanılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anket çalışmaları yapılması,
 • Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikayet ve önerilerinizin değerlendirilmesi,
 • Operasyonların güvenliğinin sağlanması,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

 

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Tavuk Dünyası tarafından yukarıda sayılan amaçlar kapsamında hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

 

KİMLİK VE İLETİŞİM VERİSİ

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
 • Tedarikçiler
 • İş Ortakları
 • Hissedarlar
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

MÜŞTERİ İŞLEM VERİSİ

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
 • Tedarikçiler
 • İş Ortakları

 

 

 

 • Satın Alınan Ürünün İlgili Kişiye Gönderilmesi
 • Siparişe Dair Gerekli İşlemlerin Yapılması
 • İlgili Kişinin Taleplerinin Yerine Getirilmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yerine Getirilmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

İŞİTSEL VERİLER

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İŞLEM GÜVENLİĞİ VERİSİ

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 

 • Çerez Kayıtları Vasıtasıyla İlgili Kişinin İnternet Sitesindeki Faaliyetlerinin Analiz Edilmesi
 • Kullanıcı Deneyiminin Arttırılması
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yerine Getirilmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

FİNANS VERİSİ

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
 • İş Ortakları
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

PAZARLAMA VERİSİ

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • İş Ortakları
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak; https://www.tavukdunyasi.com/Files/form/veri-sahibi.pdf web sitesinde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi KVKK Başvuru Formu’nu doldurduktan sonra yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu Aydınevler Mah. Siteler Yolu Sok. No: 1A/5 Maltepe/ İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimize ait olan tavukdunyasi@hs03.kep.tr (KEP) adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda kvkk@tavukdunyasi.com e-posta adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz.

Tavuk Dünyası Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Tavuk Dünyası”) olarak web sitemiz (www.tavukdunyasi.com ) ve ( https://onlinesiparis.tavukdunyasi.com/ )’da kullanılmakta olan çerez (cookie) türleri, çerezlerin neden kullanıldıkları ve bu çerezlerin yönetilmesi hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki yükümlülüklere uymak amacıyla bilgilendirmede bulunulmuştur.

İşbu Çerez Politikasında, web sitesinin ziyaretçilerine daha iyi bir hizmet sağlanması ve işlevsel bir çevrimiçi ortam sağlamak adına kullanılan çerezler ziyaretçilere açıklanmış, KVKK’ ya uygun olarak elde edilen kişisel verilerin işlenmesinin nasıl olduğu ve kullanıcının kanuni hak ve yetkileri belirtilmiştir.

 

Çerez Nedir?

Çerez, bir web sitesi ziyaret edildiğinde sabit sürücüde veya tarayıcı klasöründe depolanan metin dosyasıdır. Çerezler aracılığı ile web sitesi ziyaretçilerine sunulan hizmetin daha hızlı ve işlevsel olması amaçlanmaktadır. Web sitesi ziyaretçisine göre kişiselleştirilmiş bir çevrimiçi ortamın sağlanması çerezler aracılığı ile sağlanmaktadır. Ziyaretçilerimiz çerez kullanımına ilişkin tercihlerini belirleyebilmekte ve değiştirebilmektedir. Aynı şekilde ziyaretçi çerezlerin silinmesini talep etme hakkına da sahiptir.

Çerez Türleri

Çerezler; hizmet ettiği amaca göre, verinin saklı tutulduğu süreye göre, oluştukları kaynaklarına göre çerezler olarak sınıflandırılabilmektedir.

 

Amaçlarına Göre Çerezler

Çerezin kullanılma amacına göre yapılan bu sınıflandırmada kesin gerekli çerezler, tercih çerezleri, istatistik çerezleri ve pazarlama çerezleri açıklanmıştır.

Kesin Gerekli Çerezler

Kesin gerekli çerezler, web sitesinde gezinmek ve sitenin güvenli alanlarına erişim gibi özelliklerin kullanılması için gerekli olan çerezlerdir. E-ticaret mağazalarında çevrimiçi alışveriş yapılırken alım satım işleminin sona erdirilebilmesi için kullanıcının tercih ettiği ögelerin bir sonraki adım için saklı tutulması gerekmektedir. E-ticaret sitelerinde ögelerin alışveriş sepetinde tutulmasına izin veren çerezler, kesin gerekli çerezlere örnek olarak sayılabilir. Kesin gerekli çerezler, genel olarak birinci taraf oturum çerezleridirler. Bu çerezler için onay alınması gerekmese de çerezin neden kullanıldığı ve çerezin gerekliliği kullanıcıya açıklanmalıdır.

Tercih Çerezleri

Web sitesinde geçmişte yapılan seçimlerin (kullanıcı adı bilgisi, parola bilgisi, hangi dilin tercih edildiği vb.) ne olduğunu hatırlamasını sağlar. Web sitesine otomatik girişi sağlayan tercih çerezleri, işlevsel çerezler olarak da adlandırılmaktadır.

İstatistik Çerezleri

Performans çerezleri olarak da bilinen istatistik çerezleri, web sitesinin kullanımına ilişkin anonim, istatistiksel veri sağlayan çerezlerdir. İstatistik çerezleri ile kullanıcının web sitesini nasıl kullandığı, ziyaret ettiği sayfalar, tıkladığı bağlantılar depolanabilmektedir. Anonim hale getirilen istatistik çerezleri, web sitesi kullanıcısını tanımlamak için kullanılmamaktadır. Bu çerezlerin amacı, web sitesini daha işlevsel hale getirmektir.

Pazarlama Çerezleri

Pazarlama çerezleri, reklam verenlerin kullanıcının ilgisine göre reklamlar sunmasını sağlayan çerezlerdir. Web sitesi kullanıcısının karşılaştığı reklamların istatistiksel verileri, pazarlama çerezleri yoluyla elde edilen veriler, diğer kuruluşlarla veya reklam verenlerle paylaşılabilir. Bunlar kalıcı olarak depolanabilen çerezlerdir.

Depolanma Sürelerine Göre Çerezler

Çerezler, verinin elde tutulma süresine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler olarak ikiye ayrılmaktadır. Oturum çerezlerinin kalıcı çerezlerden farkı geçici, anlık veri bilgisi sağlamasıdır.

Oturum Çerezleri

Oturum çerezleri, kullanıcının tarayıcıyı kapatması veya oturumun sona ermesi süresine kadar depolanabilecek veriler sağlamaktadır. Kısa süreli çerezlerdir.

Kalıcı Çerezler

Kalıcı çerezler, çerezin kullanıcı tarafından silinme tarihine kadar veya çerez için belirli son kullanım tarihine kadar sürücüde yer alan çerezlerdir. Kalıcı çerezlerin kodlarında değişken süreli, yazılı bir son kullanma tarihi vardır. Gizlilik Direktifine göre kalıcı çerezlerin 12 aydan daha uzun sürmemesi gerekmektedir.

Kaynaklarına Göre Çerezler

Birinci Taraf Çerezleri

Adından da anlaşılacağı gibi, birinci taraf çerezleri doğrudan ziyaret edilen web sitesi tarafından cihaza yerleştirilmektedir.

Üçüncü Taraf Çerezleri

Üçüncü taraf çerezleri, ziyaret edilen web sitesi tarafından değil, reklam veren veya analitik sistem gibi üçüncü bir tarafça cihaza yerleştirilen çerezlerdir.

 

Web Sitemizde Kullanılan Çerezler

Servis Sağlayıcı

Çerez İsmi

Çerez Amacı

Çerez Tipi

Çerez Süresi

Tavuk Dünyası

ASP.NET_SessionId

Bu tanımlama bilgisi, kullanıcı bilgilerini tutar.

Oturum Çerezi

Oturumu kapatana kadar

Google

_ga

Bu tanımlama bilgisi, Google Analytics tarafından kullanıcı ziyaretinin amacını değerlendirmek için kullanılır ve web sitesi yöneticileri için web sitesi etkinliğiyle ilgili raporlar oluşturur ve müşteri deneyimini iyileştirmeyi amaçlar.

Kalıcı Çerez

2 yıl

Google

_gid

Bu tanımlama bilgisi, Google Universal Analytics ile ilişkilidir. Bu yeni bir tanımlama bilgisidir ve 2017 Baharı itibarıyla Google tarafından herhangi bir bilgi sağlanmamıştır. Görüldüğü kadarıyla ziyaret edilen her bir sayfa için benzersiz bir değer kaydeder ve günceller.

Kalıcı Çerez

1 gün

Google

_gcl_aw

Bu tanımlama bilgisi, bir dönüşümü izlemek için gtag.js kullanıldığında _gcl_aw, dönüşüm sayfasında bulunabilecek çerezleri kontrol eder ve bulunursa, en son gclid değerini AdWords'e gönderir.

Kalıcı Çerez

3 ay

Google

_gac_UA-177201455-2

Bu tanımlama bilgisi, Google kullanıcı için kampanyayla ilgili bilgi içerir.

Kalıcı Çerez

3 ay

Google

1P_JAR

Bu tanımlama bilgisi, Google tarafından Sitenin istatistiki verilerini, dönüşüm sayılarını almak için kullanılır.

Üçüncü Taraf Çerez

1 ay

Facebook

_fbp

Bu tanımlama bilgisi, Facebook'a kaydolduklarında web sitemizi veya Facebook Reklamının desteklediği dijital platformu ziyaret eden kişilere reklam yapmamıza yardımcı olur.

Üçüncü Taraf Çerez

Oturum süresince

Google

_gcl_au

Bu tanımlama bilgisi Google AdSense tarafından web sitelerinde hizmetlerinden yararlanarak reklam verimliliğini denemek için kullanılmaktadır.

Pazarlama Çerezi

3 ay

Gizlilik ve Çerez Yönetimi

Web sitesini kullanan kullanıcılarımıza siteye girişlerinde kullanım kalitesini arttırmak, site kullanımını kolaylaştırarak kullanımdan alınan faydayı arttırmak ve web sitemizi geliştirip güvenlik açıkları ihtimalini önlemek gibi amaçlarla kullanıcıların web sitesine girdiklerinde ziyaret ettikleri bölümlere ilişkin verileri kullanıcılarımızın yasal haklarını gözeterek KVKK kapsamında işliyoruz. Kullanıcılar, siteye giriş yaptıkları andan başlayarak, iletişim formunu kullanmaları da dahil ayrılmalarıyla son bulan süreçte, buraya kadar bahsedilen verilerin işlendiği konusunda bilgilendirildiklerini ve bu Tavuk Dünyası Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından gerçekleştirilecek veri işleme sürecine rızalarının olduğunu kabul ve beyan ederler. Kullanıcılar, web sitelerinin çerezler aracılığıyla kişisel verilerini işlemesini/depolamasını engelleyebilirler. Ayrıca, daha önceden internet tarayıcısındaki çerezleri silebilmektedirler.

Kullanıcılar çerez kullanımını çeşitli yollardan engellemeyebilmektedirler. Kullanıcı olarak eğer çerez kullanımını önlemek istiyorsanız;

Chrome tarayıcılarda ayarlar> gelişmiş ayarları göster> gizlilik> içerik ayarları> çerezler> istisnaları yönet yolundan veya chrome://settings/cookies adresinden tercih edebilirsiniz. (http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647)

Internet Explorer > araçlar düğmesini ve ardından internet seçeneklerini seçin > gizlilik sekmesine tıklayın > ayarlar bölümünden tüm tanımlama bilgilerini engellemek için kaydırıcıyı yukarı hareket ettirin ya da hepsine izin vermek için aşağı hareket ettirerek tamam'ı seçin. (https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer- delete-manage-cookies)

Firefox > tarayıcılarda seçenekler > gizlilik > geçmiş > geçmiş için özel ayarları kullansın > sitelerden çerezleri kabul et > ayrıcalıklar yolundan veya about: preferences - privacy adresinden çerezleri sitem için devre dışı bırakabilirsiniz. (http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies)

iOS Safari > telefonunuzda ayarlar simgesine dokunun > safari çerezleri engelle her zaman engelle > 5 dakika bekleyin ve uygulamayı açın. diğer tarayıcılar için, tarayıcınızın ayarlar bölümünden veya yardım bölümünden ulaşabilirsiniz. (https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR)

Internet Explorer > https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer- delete-manage-cookies

Kullanıcının Verilere Erişim Hakkı ve Talepleri

Kullanıcılar, KVKK tarafından kendilerine tanınan hak ve yetkiler çerçevesinde , Tavuk Dünyası Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne başvurarak kendileriyle ilgili:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler.

Kişisel veri sahibi kullanıcılar, KVK Kanunu uyarınca Tavuk Dünyası Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ’ne yukarıdaki taleplerine ilişkin olarak Başvuru Formu vasıtasıyla başvurabilir. Başvurular, KVKK’nın 13’ üncü maddesinin 2’ inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde cevaplandırılır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret Tavuk Dünyası Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından veri sahibinden alınabilir.

KVKK uyarınca Tavuk Dünyası Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi talebi kabul edebilir veya gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Tavuk Dünyası Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından gereği yerine getirilecektir. KVKK uyarınca başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

Kullanıcı KVKK uyarınca Tavuk Dünyası Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne sağlamış olduğu bilginin tam, doğru ve güncel olduğu taahhüt eder ve bu taahhüde aykırılık oluşturacak bir durumun varlığı halinde tüm sorumluluk kullanıcı/ziyaretçilere ait olacak olup , Tavuk Dünyası Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

TAVUK DÜNYASI GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

FRANCHISE BAŞVURU FORMU AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu, “Aydınevler Mah. Siteler Yolu Sok. No: 1A İç Kapı No: 5 Maltepe / İstanbul” adresinde yer alan veri sorumlusu Tavuk Dünyası Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir. 

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

 

İnternet sitemizin https://www.tavukdunyasi.com/hakkimizda/franchising/ adresinde yer alan “Franchise Başvuru Formu” sayfasından paylaşmakta olduğunuz ad, soyad, cep telefonu, e- posta adresi gibi bilgileriniz, Şirketimiz tarafından bayilik/franchise faaliyeti süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyeti süreçlerinin ifası, bayilik/franchise faaliyetleri kapsamında iletişimin sağlanması, talep ve şikayetlerinize en kısa sürede cevap verilebilmesi için işlenmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz https://www.tavukdunyasi.com/hakkimizda/franchising/ sayfasından doldurduğunuz form vasıtasıyla tamamen veya kısmen otomatik olan yöntemle, veri kayıt sisteminin parçası olarak elektronik ortamda toplanmaktadır.

 

Şirket, kişisel verileri Kanun’un m. 5/1 hükmü uyarınca açık rıza alınması, Kanun’un 5/2 (c) maddesi hükmü uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Kanun’un 5/2 (ç) maddesi hükmü uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Kanun’un 5/2 (e) maddesi hükmü uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Kanun’un 5/2 (f) maddesi hükmü uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak işlemektedir. 

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

 

Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak talep edilmesi halinde resmi kurum ve kuruluşlar ile amaçla bağlantılı olarak açılan tedarikçimize aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir. Ayrıca, açık rıza vermeniz halinde bilgisayar programlarımız ve bulut bilişim hizmeti sağlayan sistemimizin sunucularının yurt dışında olması sebebi ile kişisel verileriniz yurt dışına Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde aktarılabilecektir.

 1. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Ayrıca, e-posta listesinden çıkma hakkını da e-posta içeriğindeki linke tıklayarak ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

Yukarıda belirtilmiş bulunan haklarınıza ilişkin bilgi ve başvuru taleplerinizi; https://www.tavukdunyasi.com/Files/form/veri-sahibi.pdf web sitesinde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de  yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi KVKK Başvuru Formu’nu doldurduktan sonra yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu “ Aydınevler Mah. Siteler Yolu Sok. No: 1A İç Kapı No: 5 Maltepe / İstanbuladresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimiz’e ait olan tavukdunyasi@hs03.kep.tr (KEP) adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya e-posta adresi üzerinden Şirketimiz’e iletebilirsiniz.

 

Şirketimiz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde, ilk talep ücretsiz olmak üzere sonuçlandırır. Ancak aynı konuyla ilgili takip eden taleplerde veya ilk talepte işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Şirketimiz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

Verilerinizin Şirketimiz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir; bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.

 

TAVUK DÜNYASI GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İLETİŞİM FORMU AYDINLATMA METNİ

Tavuk Dünyası Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından işletilen www.tavukdunyasi.com adlı internet sitesini veya Şirket’in internet satış kanalı olan https://onlinesiparis.tavukdunyasi.com/ alan adlı internet sitesinde yer alan üyelik koşullarını kabul ederek internet sitesini ziyaretiniz esnasında gizliliğinizi korumak Şirketimiz’in önde gelen ilkelerindendir. İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, “Aydınevler Mah. Siteler Yolu Sok. No: 1A İç Kapı No: 5 Maltepe / İstanbul” adresinde yer alan veri sorumlusu Şirket nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Tarafınıza ait kimlik ve iletişim kategorisindeki kişisel veriler; bilgi temini, dilek ve önerilerinizi almak ile şikâyetleri toplamak olmak üzere müşteri hizmetleri faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

 

Yine yukarıda sayılanların dışında Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerimizden sorunsuz olarak yararlanabilmeniz, ürün ve hizmet çeşitliliğimizin geliştirilebilmesi amacıyla, çeşitli rapor, analiz ve çalışmaların hazırlanması ve sunulması için temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

İnternet sitemizde yer alan İletişim Formu alanı üzerinden müşteri hizmetleri bölümü ile sunmakta olduğumuz hizmetten faydalanabilmeniz için toplanan kişisel verileriniz doldurmuş olduğunuz dijital form aracılığıyla toplanmaktadır. Bu kişisel veri türü Kanun uyarınca, ilgili kişinin yardım talebi neticesinde verdiği izin ile işlenmektedir.

 

Kişisel verileriniz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

 

Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir. Şirketimiz, topladığı kişisel verileri faaliyetlerini yürütebilmek için iş birliği yaptığı kurum ve kuruluşlarla, talep halinde resmi merciler ve kamu otoriteleriyle ve ilgili iş ortakları ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde aktarılabilmektedir.   

 

 1. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirketimiz’e başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 

Yukarıda belirtilmiş bulunan haklarınıza ilişkin bilgi ve başvuru taleplerinizi; https://www.tavukdunyasi.com/Files/form/veri-sahibi.pdf web sitesinde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de  yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi Başvuru Formu’nu doldurduktan sonra yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu “ Aydınevler Mah. Siteler Yolu Sok. No: 1A İç Kapı No: 5 Maltepe / İstanbuladresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimiz’e ait olan tavukdunyasi@hs03.kep.tr (KEP) adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya e-posta adresi üzerinden Şirketimiz’e iletebilirsiniz.

 

Şirketimiz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde, ilk talep ücretsiz olmak üzere sonuçlandırır. Ancak aynı konuyla ilgili takip eden taleplerde veya ilk talepte işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Şirketimiz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

 

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

 

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

 

Verilerinizin Şirketimiz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir; bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.

 

 

TAVUK DÜNYASI GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

Tavuk Dünyası Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından işletilen www.tavukdunyasi.com adlı internet sitesini veya Şirket’in internet satış kanalı olan https://onlinesiparis.tavukdunyasi.com/ alan adlı internet sitesinde yer alan üyelik koşullarını kabul ederek internet sitesini ziyaretiniz esnasında gizliliğinizi korumak Şirketimiz’in önde gelen ilkelerindendir. İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, “Aydınevler Mah. Siteler Yolu Sok. No: 1A İç Kapı No: 5 Maltepe / İstanbul” adresinde yer alan veri sorumlusu Şirket nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla Şirket tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenebilecektir:

 • İletişim bölümünden ve/veya sosyal medya hesaplarından talepte bulunulması halinde,
 • Şirket tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
 • İlgili iş süreçlerinin yürütülmesi, bilgi alınmasının sağlanması, dilek/önerilerin değerlendirmeye alınması ve şikâyette bulunulabilmesinin sağlanması,
 • Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket’in iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 • İlgili kişi tarafından iletişim portalından talepte bulunulması halinde, bilgi alınmasının sağlanması, dilek/önerilerin değerlendirmeye alınması ve şikayette bulunulabilmesinin sağlanması,
 • Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 • Şirket ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temininin sağlanması.

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından internet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies), vasıtasıyla ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilmiş olan amaçlar doğrultusunda tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle, veri kayıt sisteminin parçası olarak yazılı ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Çerezler (cookie) hakkında detaylı bilgi için Çerez Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz. Çerezler dışında toplanan kişisel verileriniz internet sitesi üzerinde bulunan formların tarafınızca doldurulması vasıtasıyla otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

 

Kişisel verileriniz aşağıda yer alan hukuki sebepler uyarınca işlenmektedir:

 • Kanun m. 5/2 (a) hükmü uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Kanun m. 5/2 (ç) hükmü uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerinin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kanun m. 5/2 (f) hükmü uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında trafik bilgilerinin saklanmasına ilişkin yükümlü olması.

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

 

Elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza (dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma (hosting) hizmet sağlayıcıları, Şirket iştiraklerimize ve kanunen yetkili kamu kurumları ile özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.

 

 1. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirket’e başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilmiş bulunan haklarınıza ilişkin bilgi ve başvuru taleplerinizi; https://www.tavukdunyasi.com/Files/form/veri-sahibi.pdf web sitesinde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de  yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi Başvuru Formu’nu doldurduktan sonra yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu “ Aydınevler Mah. Siteler Yolu Sok. No: 1A İç Kapı No: 5 Maltepe / İstanbuladresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimiz’e ait olan tavukdunyasi@hs03.kep.tr (KEP) adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya e-posta adresi üzerinden Şirketimiz’e iletebilirsiniz.

 

Şirketimiz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde, ilk talep ücretsiz olmak üzere sonuçlandırır. Ancak aynı konuyla ilgili takip eden taleplerde veya ilk talepte işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Şirketimiz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

Verilerinizin Şirketimiz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir; bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.

 

 

 

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan
kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”), KVKK’nın 11’inci maddesinde kişisel verilerinin
işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. KVKK ‘nın 13’üncü maddesinin
birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Tavuk Dünyası Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi (“Veri Sorumlusu”) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya
Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza
iletilmesi gerekmektedir.
Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak ve
Başvuru Sahibi’nce imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle
tarafımıza iletilebilecektir.
İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları
Hakkında Tebliğ’ in 7. maddesi uyarınca öngörülen tarife üzerinden işlem ücreti alınabilecektir.


A. Veri Sorumlusu’na İlişkin Bilgiler

Unvan :  Tavuk Dünyası Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü/ Ticaret Sicil No :  İstanbul Ticaret Müdürlüğü / 796857-0
Vergi Dairesi/ Vergi Kimlik No :  Küçükyalı Vergi Dairesi / 8320432989
MERSİS No: 0832043298900020
Telefon ve Fax numarası :  
Kayıtlı elektronik posta (KEP):  
E-posta :  
Adresi : Aydınevler Mahallesi Siteler Yolu Sk. Hilltown Avm.
Apt. No: 1 A/5 Maltepe/İstanbul

 

B. Başvuru Sahibi Hakkında Bilgiler

Aşağıdaki bilgiler ilgili kişiyi inceleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmek ve başvuru
sonuçlarını iletmek amacıyla talep edilmektedir.

1) Tanımlayıcı Bilgiler (Lütfen okunaklı biçimde doldurunuz)

Ad :   
Soyad :   
T.C. Kimlik numarası / Uyruk ve
pasaport numarası :
 
Telefon ve Fax numarası :  
E-posta :  
İkamet veya İşyeri Adresi :  

2) Şirket ile Olan İlişki (Lütfen işaretleyiniz)

□ Ziyaretçi □ Mevcut Çalışanım
□ Tedarikçi/Müşteri □ İş Başvurusu/Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım
Tarih:
□ Eski Çalışanım
Çalıştığım Yıllar:

□ Diğer:

□ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım
Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini
belirtiniz:

 

 

 

Kurum içerisinde iletişimde olduğunuz Birim:
Konu:

 

 

 

 

C. Başvuru Nedeni

 

NO :  Talep konusu: Seçim
(seçiminiz ile
ilgili bölümü
işaretleyin,
birden fazla
işaretleme
yapabilirsiniz)
1 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme  
2 Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme  
3 Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun
kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 
4 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişileri bilme
 
5 Kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde
bunların düzeltilmesini isteme
 
6 Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş
olmasına rağmen, işlenmesi gereken sebeplerin ortadan kalkması
dahilinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 
7 Talep no 5 gereğince yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 
8 Talep no 6 gereğince yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 
9 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz
edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına
itiraz etme
 
10 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara
uğraması halinde zararın giderilmesini isteme
 

Bu kapsamda kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazmanızı rica ederiz.

 

D. Başvuru Sahibinin Beyanı & Cevabın Sunumu


Yukarıda açıkladığım bilgilerin doğruluğunu kabul eder, belirttiğim talepler doğrultusunda,
Şirketinize yapmış olduğum başvurumun KVKK’nın 13'üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek
tarafıma cevabın sağlamış olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini talep ediyorum.


Başvuru Sahibi (Kişisel veri sahibi)


Adı Soyadı :
Başvuru Tarihi :
İmza :
E-posta adresi :

© 2023 Tavuk Dünyası. All rights reserved.
Bizi Takip Edin.